Bạch cúc hoa làm trà có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Cúc hoa là vị thuốc thường dùng trong y học cổ truyền với các tác dụng thanh nhiệt giải độc, sơ phong tán nhiệt, thanh can minh mục. Vị thuốc là hoa của nhiều loại cúc, trong đó, Bạch cúc là hoa của ...
Bạch cúc hoa làm trà có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Bạch cúc hoa làm trà có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Cúc hoa là vị thuốc thường dùng trong y học cổ truyền với các tác dụng thanh nhiệt giải độc, sơ phong tán nhiệt, thanh can minh mục. Vị thuốc là hoa của nhiều loại cúc, trong đó, Bạch cúc là hoa của loài Cúc mâm xôi (Chrysanthemum morifolium Ramat.) ...
Lý Thời Trân

Lý Thời Trân

Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của Trung Quốc xưa và của cả thế giới, có viết quyển sách y dược học nổi danh ‘Bản Thảo Cương ...