Những nghiên cứu tác dụng dược lý của Bái nhọn

Những nghiên cứu tác dụng dược lý của Bái nhọn

Bái nhọn có danh pháp khoa học là Sida acuta Burm.F.  Họ: Bông (Malvaceae), chúng có nhiều tên gọi khác như chổi đực dại, bái chổi. Đây là loại cây có rất nhiều công dụng, vì vậy chúng tôi đã tập hợp những nghiên cứu tác dụng dược lý của loài cây ...
Nghiên cứu các tác dụng dược lý khác của Chè Xanh Nhật

Nghiên cứu các tác dụng dược lý khác của Chè Xanh Nhật

Chè xanh Nhật được du nhập vào nước ta vào những năm 90 của thế kỉ 20. Đến bây giờ đang là loài cây được nghiên cứu để trồng và phát triển khu trồng rộng khắp. Ngoài tác dụng phòng chống sốt rét của chè xanh Nhật, các nhà khoa học còn nghiên cứu ...
Lý Thời Trân

Lý Thời Trân

Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của Trung Quốc xưa và của cả thế giới, có viết quyển sách y dược học nổi danh ‘Bản Thảo Cương ...