Lý Thời Trân

Lý Thời Trân

Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ ...
Trương Trọng Cảnh

Trương Trọng Cảnh

Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh ...
Hoa Đà

Hoa Đà

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). ...
1. Tuệ tĩnh (1330-?)

1. Tuệ tĩnh (1330-?)

Tuệ Tĩnh tên là Nguyễn Bá Tĩnh, người làng Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Ông được phong là ông tổ của nền y ...
Danh y Hải Thượng Lãn Ông

Danh y Hải Thượng Lãn Ông

Hải Thượng Lãn Ông (chữ Hán: 海上懶翁, "Ông già lười Hải Thượng") là biệt hiệu của danh y Lê Hữu Trác(黎有晫) (11 tháng 12, ...