Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Những nghiên cứu tác dụng dược lý của Bái nhọn
Bái nhọn có danh pháp khoa học là Sida acuta Burm.F.  Họ: Bông (Malvaceae), chúng có nhiều tên gọi khác như chổi đực dại, bái chổi. Đây là loại cây ...