Peacelife được nghiên cứu chứng minh có tác dụng tăng lực, kích thích tiêu hóa, tăng khả năng tiêu thụ thức ăn, chống viêm loét dạ dày - tá tràng. Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứa cấp Nhà nước “Nghiên cứu tạo thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng sử dụng một số dược liệu trồng ở vùng Tây Bắc (Cám lúa gạo, Ý dĩ, Đẳng sâm, Bạch truật, Hoài sơn…)”. Mã số khoa học KHCN-TB.18C/13-18 của Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam. 

TẠP CHÍ DƯỢC LIỆU

TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SỬ DỤNG MỘT SỐ DƯỢC LIỆU TRỒNG Ở VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM

Peacelife được nghiên cứu chứng minh có tác dụng tăng lực, kích thích tiêu hóa, tăng khả năng tiêu thụ thức ăn, chống viêm loét dạ dày - tá tràng. Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứa cấp Nhà nước “Nghiên cứu tạo thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng sử dụng một số dược liệu trồng ở vùng Tây Bắc (Cám lúa gạo, Ý dĩ, Đẳng sâm, Bạch truật, Hoài sơn…)”. Mã số khoa học KHCN-TB.18C/13-18 của Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam.