Cùng tìm hiểu sự thật về 'hoa đỗ quyên ngủ đông' - loài hoa có hình dáng như que củi khô nhưng khi cắm vào nước lại bung nở, nảy lộc gây 'sốt' thị trường.

Nguồn: Dantri.com.vn