Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tìm hiểu tác dụng của vị thuốc Cam toại
Cam toại còn có tên khác là cam cảo, lăng cảo, lăng trạch, khổ trạch, bạch trạch, trùng trạch, cam trạch, chủ điền, quỉ xú. Là một loại thuốc nổi ...