Viện Nghiên cứu phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam

Viện trưởng PGS.TS. Hồ Bá Do

Địa chỉ: 11A khu Thủy sản Nhân Chính, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 079.895.7799

Website: tradimed.org