Viện Nghiên cứu phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam

Viện trưởng PGS.TS. Hà Huy Kế

Địa chỉ: 11A khu Thủy sản Nhân Chính, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 0243.221.6772 | Email: vanphong@tradimed.org

Website: tradimed.org