Tổng bí thư Đỗ Mười về thăm nhà thuốc Đông y gia truyền Thọ Xuân Đường