Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam được thành lập theo quyết định số 768/QĐ-LHHVN ban hành ngày 02/11/2015 bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1487 cấp ngày 25/11/2015 bởi Bộ Khoa học Công nghệ.