Giới thiệu và tặng sản phẩm Sâm Ngọc Linh Việt Nam với hội Đông y Hàn Quốc

 

 

Ký hợp đồng hợp tác về phát triển trồng và bảo tồn dược liệu quý với hội Đông y Hàn Quốc

Một số ảnh hoạt động khác: