Giống như bất kỳ loại vaccin nào, vaccin COVID-19 có thể gây ra các tác dụng phụ nhẹ trong thời gian ngắn như đau nhức hoặc mẩn đỏ xung quanh vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ hoặc khớp, ớn lạnh, tiêu chảy…

CÁCH XỬ LÝ CÁC PHẢN ỨNG PHỤ SAU TIÊM VACCIN COVID-19 BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Giống như bất kỳ loại vaccin nào, vaccin COVID-19 có thể gây ra các tác dụng phụ nhẹ trong thời gian ngắn như đau nhức hoặc mẩn đỏ xung quanh vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ hoặc khớp, ớn lạnh, tiêu chảy… Hầu hết các phản ứng với vaccin đều nhẹ và tự biến mất trong vài ngày. Các phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm thường rất hiếm. Đối với các triệu chứng thông thường sau khi tiêm vaccin có thể được cải thiện bằng y học cổ truyền.