Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kỹ năng xoa bóp bấm huyệt nâng cao quý 4/2016. Chứng chỉ Kỹ năng xoa bóp bấm huyệt Nâng cao do Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cấp.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  
 

 

 

         Hà Nội, ngày    8  tháng 10      năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh khóa nâng cao kỹ năng xoa bóp bấm huyệt ngắn hạn

 

Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa đào tạo kỹ năng xoa bóp bấm huyệt nâng cao quý 4/2016. Chứng chỉ Kỹ năng xoa bóp bấm huyệt Nâng cao do Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cấp.

 

1.Giảng viên:

 - ThS.BS Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng khoa Dưỡng sinh xoa bóp bấm huyệt Bệnh viện Châm cứu Trung ương

- Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam.

2. Đối tượng tuyển sinh: là công dân Việt Nam và người nước ngoài.

3. Thời gian học: 2 tháng (24 buổi: 8 buổi lý thuyết, 15 buổi thực hành, 1 buổi kia tra chứng chỉ)

4. Học phí: 3 triệu đồng/người/khóa

5. Ngày khai giảng: 14/11/2016

6. Lịch học: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 hàng tuần (18h00 đến 20h00)

7. Hồ sơ đăng ký học gồm: 

- 01 Đơn xin học (theo mẫu)

- Bằng cấp photo (nếu có)

- 01 Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú.

- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi rõ họ tên).

Hạn nộp hồ sơ trước ngày 7/11/2016.

6. Địa điểm đăng ký học: Văn phòng Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam, số 11A, TT Thủy sản, Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 04.4322.6772, fax: 04.3569.0442, cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh, email: vanphong@tradimed.org, di động: 098.941.0092.

                                                                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

                             PGS.TS. Hà Huy Kế