Sau khi bệnh nhân xuất viện, có thể đã âm tính với COVID-19 và không còn các triệu chứng nguy kịch nhưng cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, người bệnh vẫn có những nguy cơ khác như di chứng về hô hấp, tim mạch, thần kinh… và tái nhiễm COVID-19.

PHỤC HỒI SỨC KHỎE CHỐNG TÁI PHÁT SAU KHI MẮC COVID-19 BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Sau khi bệnh nhân xuất viện, có thể đã âm tính với COVID-19 và không còn các triệu chứng nguy kịch nhưng cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, người bệnh vẫn có những nguy cơ khác như di chứng về hô hấp, tim mạch, thần kinh… và tái nhiễm COVID-19.

Bởi vậy, nâng cao sức khỏe sau khi mắc COVID-19 là chìa khóa để phòng chống các nguy cơ này. Y học cổ truyền đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe sau khi mắc COVID-19 và phòng chống tái phát.