Biết được những thông tin về sức khỏe và bệnh tật, để giúp mỗi chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng biến chứng khi có bệnh và giải quyết các vấn đề về sức khỏe.

SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT

Biết được những thông tin về sức khỏe và bệnh tật, để giúp mỗi chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng biến chứng khi có bệnh và giải quyết các vấn đề về sức khỏe.

Qua tìm hiểu về sức khỏe, bệnh tật và nguyên nhân gây bệnh cũng như thực trạng bệnh tật hiện nay với những con số đáng báo động đặt ra một yêu cầu cấp bách đối với mọi người phải biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, hạn chế những tác hại xấu từ môi trường và phòng tránh bệnh tật.