Yến sào hay chính là tổ yến, là loại thực phẩm quý, bổ dưỡng và cao cấp. Yến sào được dùng từ lâu đời để giúp tăng cường sức khỏe. Bởi vậy, gần đây yến được săn lùng, nhiều người tìm mua để phòng COVID-19. Vậy yến sào có tác dụng chống COVID-19 hay không?

YẾN SÀO CÓ TÁC DỤNG CHỐNG COVID-19 KHÔNG?

Yến sào hay chính là tổ yến, là loại thực phẩm quý, bổ dưỡng và cao cấp. Yến sào được dùng từ lâu đời để giúp tăng cường sức khỏe. Bởi vậy, gần đây yến được săn lùng, nhiều người tìm mua để phòng COVID-19. Vậy yến sào có tác dụng chống COVID-19 hay không?